מפרק הירך הוא העמוק ביותר משלושת המפרקים הגדולים ומחבר בין האגן לעצם הירך.