מפרק הברך הוא המפרק הגדול ביותר בגוף, זהו המפרק שמחבר בין עצם הירך לשוק.